2019-01-30 Sverige – Norrtälje – Solna

Inglish translation is further down

Jag och mina barn Liza och Tom tackar för det enorma kamratstöd och engagemang som givits oss efter Lenas bortgång.

Lena begravdes under en borgerlig ceremoni i Norra kapellet på Norra begravningsplatsen i Solna den 22/1. Jag tycker det blev en fin ceremoni och ett fint avsked till Lena. Jag tror att Lena hade blivit väldigt överraskad om hon visste hur många vänner som deltog vid begravningen och den efterföljande minnesstunden. Det värmde mitt hjärta enormt att se detta. Släkt och vänner ända från norra Lappland ner till Skåne, ja till och med från Holland, hade samlats för att hedra hennes minne.

Tack alla ni som varit en del i detta, antingen genom personlig närvaro eller som bidragsgivare till någon hjälporganisation.

Lena kommer att urn-sättas på Solna kyrkogård i mitten på februari månad.

Sedan tar jag lite semester och åker först till Spanien för att hälsa på mina föräldrar. Vidare till kompisar i USA innan jag återvänder till båten på Tahiti.

Det kommer att bli väldigt jobbigt att återse båten. Hur och om det kommer att fungera återstår att se. Om det fungerar för mig att segla vidare har jag ambition att fortsätta skriva inlägg här.

Ledsna hälsningar från Micke

 

Me and my children Liza and Tom thank you for the enormous friend support and kindness given to us after Lena’s death.

Lena was buried during a bourgeois ceremony in the Northern Chapel at the Northern Funeral Cemetery in Solna on 22/1. I think it was a fine ceremony and a good farewell to Lena. I think Lena had been very surprised if she knew how many friends attended the funeral and the subsequent memorial meeting. It warmed my heart enormously to see this. Family and friends from northern Lapland down to Skåne, even from Holland, had gathered to honor her memory.

Thank you all who have been a part of this, either through personal presence or as a contributor to any help organization.

Lena will be urn-set at Solna Cemetery in the middle of February.

Then I take some holiday and first go to Spain to visit my parents. Further to friends in the US before returning to the boat in Tahiti.

It will be very hard to revisit the boat. How and if it will work remains to be seen. If it works for me to sail further, I have the ambition to continue writing here.

Sad greetings from Micke

2 reaktion på “2019-01-30 Sverige – Norrtälje – Solna”

  1. Så sorgligt?Lena och jag gick gymnasiet tillsammans. En väldigt fin tjej med mycket glädje/ kram och styrka till dig??//Åsa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *